Medlemskap

Medlemskap kostar 250:- per år och familj.

Pengarna som vi samlar in går oavkortat tillbaka till våra elever och bidrar med hjälp till klassresor, öppet-hus-dagar och andra aktiviteter.

Vi har hjälp av Lasse Abrahamsson, förälder och tillika redovisningskonsult, för översyn av budgeten. Vid varje årsstämma röstar vi gemensamt fram en överslagsbudget, men generellt brukar pengarna spenderas procentuellt efter fördelningen av eleverna i de olika skolorna. Ser vi att extra hjälp behövs i särskilt utsatta skolor avviker vi givetvis från denna princip för att kunna göra mesta möjliga nytta där den behövs.

För att bli medlem skickar ni ett mail till info@skolvaren.se som innehåller följande:

Förälderns/föräldrarnas namn:
Hemadress:
Kontaktnummer:
Skoltillhörighet:

När vi bekräftat uppgifterna får ni vidare instruktioner om hur inbetalning sker (swish). Har ni inte swish går det oftast bra att ta med kontanter till nästa möte.

Peter Magnusson
Ordförande
Skolvåren Vänersborg